• Giáo trình Biên mục chủ đề: Phần 1 - TS. Nguyễn Hồng Sinh

  Giáo trình Biên mục chủ đề: Phần 1 - TS. Nguyễn Hồng Sinh

  Giáo trình Biên mục chủ đề do TS. Nguyễn Hồng Sinh biên soạn là giáo trình giảng dạy và học tập cho sinh viên ngành Thư viện - Thông tin học. Giáo trình có kết cấu gồm 5 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 2 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày tổng quan về tổ chức thông tin và biên mục chủ đề, nguyên tắc...

   29 p cdspna 28/02/2015 107 0

 • Giáo trình Hệ thống tìm tin: Phần 2 - TS. Ngô Thanh Thảo

  Giáo trình Hệ thống tìm tin: Phần 2 - TS. Ngô Thanh Thảo

  Phần 2 Giáo trình "Hệ thống tìm tin" của TS. Ngô Thanh Thảo được biên soạn gồm nội dung chương 5 đến chương 7 của tài liệu. Nội dung phần này gồm có các nội dung chính sau: Hệ thống tìm tin thủ công, hệ thống tìm tin tự động hóa, đánh giá hiệu quả của hoạt động hệ thống tìm tin. Đây là giáo trình dành cho sinh viên ngành Thông tin - Thư viện.

   53 p cdspna 28/02/2015 81 0

 • Giáo trình Hệ thống tìm tin: Phần 1 - TS. Ngô Thanh Thảo

  Giáo trình Hệ thống tìm tin: Phần 1 - TS. Ngô Thanh Thảo

  Giáo trình "Hệ thống tìm tin" của TS. Ngô Thanh Thảo được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống tìm tin cho sinh viên chuyên ngành Thông tin - Thư viện. Cuốn sách gồm 7 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu, trình bày các nội dung: Tổng quan về hệ thống tìm tin, hệ thống công cụ xử...

   58 p cdspna 28/02/2015 188 0

 • Giáo trình Thông tin - Thư viện: Phần 2 - Nguyễn Thị Thu Hoài

  Giáo trình Thông tin - Thư viện: Phần 2 - Nguyễn Thị Thu Hoài

  Giáo trình Thông tin - Thư viện do Nguyễn Thị Thu Hoài biên soạn có kết cấu gồm 5 chương, phần giới thiệu và phần phụ lục. Giáo trình được chia làm 2 phần. Phần 2 giáo trình sau đây gồm nội dung chương 4 và chương 5. Nội dung phần này trình bày về bộ máy tra cứu và phương pháp tra cứu trong hệ thống thư viện, hệ thống tìm tin, tổ chức kho tài...

   57 p cdspna 25/11/2014 116 1

 • Giáo trình Thông tin - Thư viện: Phần 1 - Nguyễn Thị Thu Hoài

  Giáo trình Thông tin - Thư viện: Phần 1 - Nguyễn Thị Thu Hoài

  Giáo trình Thông tin - Thư viện do Nguyễn Thị Thu Hoài biên soạn có kết cấu gồm 5 chương, phần giới thiệu và phần phụ lục. Giáo trình được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày đại cương về Thư viện và Thông tin học, bổ sung tài liệu, mô tả và xử lý nội dung tài liệu.

   72 p cdspna 25/11/2014 65 1

 • Ebook Các thư viện và trung tâm thông tin - thư viện ở Việt Nam: Phần 2 - Nguyễn Thị Ngọc Thuần (chủ biên)

  Ebook Các thư viện và trung tâm thông tin - thư viện ở Việt Nam: Phần 2 - Nguyễn Thị Ngọc Thuần (chủ biên)

  Phần 2 Ebook Các thư viện và trung tâm thông tin - thư viện ở Việt Nam do Nguyễn Thị Ngọc Thuần (chủ biên) biên soạn sau đây trình bày tiếp phần hệ thống thư viện công cộng (gồm có: các thư viện thuộc khối liên hiệp thư viện khu vực miền Đông và cực Nam Trung Bộ, liên hiệp thư viện khu vực đồng bằng Sông Cửu Long) và giới thiệu phần Hệ thống...

   166 p cdspna 25/11/2014 76 1

 • Ebook Các thư viện và trung tâm thông tin - thư viện ở Việt Nam: Phần 1 - Nguyễn Thị Ngọc Thuần (chủ biên)

  Ebook Các thư viện và trung tâm thông tin - thư viện ở Việt Nam: Phần 1 - Nguyễn Thị Ngọc Thuần (chủ biên)

  Ebook Các thư viện và trung tâm thông tin - thư viện ở Việt Nam do Nguyễn Thị Ngọc Thuần (chủ biên) biên soạn nhằm giúp bạn đọc có một bức tranh tổng quát nhất, có hệ thống và tương đối toàn diện về các thư viện và trung tâm thông tin - thư viện ở Việt Nam. Sách được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm hệ thống các thư viện công cộng như thư...

   174 p cdspna 25/11/2014 53 1

 • Bài giảng Quy trình xây dựng bộ sưu tập số sử dụng Greenstone - ThS. Đỗ Văn Châu

  Bài giảng Quy trình xây dựng bộ sưu tập số sử dụng Greenstone - ThS. Đỗ Văn Châu

  Bài giảng Quy trình xây dựng bộ sưu tập số sử dụng Greenstone có nội dung trình bày các bước xây dựng bộ sưu tập số bao gồm: Khởi động chức năng Librarian Interface, đưa tài liệu và bộ sưu tập, biên mục cho tài liệu đưa vào 15 trường của Dublin Core và các bước khác.

   32 p cdspna 08/09/2014 83 1

 • Bài giảng Phần mềm xây dựng bộ sưu tập cho thư viện số: Greenstone - ThS. Đỗ Văn Châu

  Bài giảng Phần mềm xây dựng bộ sưu tập cho thư viện số: Greenstone - ThS. Đỗ Văn Châu

  Bài giảng Phần mềm xây dựng bộ sưu tập cho thư viện số: Greenstone có nội dung giới thiệu về phần mềm Greenstone và cách cài đặt, quy trình xây dựng bộ sưu tập số nằm trong phần mềm Greenstone, trình bày và xuất bản bộ sưu tập, thực hành và hỏi đáp.

   22 p cdspna 08/09/2014 84 0

 • Bài giảng Hệ phần mềm thư viện số Greenstone - Quách Tuấn Ngọc, Đỗ Quang Vinh

  Bài giảng Hệ phần mềm thư viện số Greenstone - Quách Tuấn Ngọc, Đỗ Quang Vinh

  Bài giảng Hệ phần mềm thư viện số Greenstone có nội dung giới thiệu về tính năng và hoạt động của Hệ phần mềm thư viện số Greenstone. Với kết cấu nội dung gồm 2 phần: khái niệm và hệ phần mềm thư viện số Greenstone được trình bày rõ ràng sẽ giúp người học dễ dàng hơn trong việc nắm bắt nội dung bài học.

   58 p cdspna 08/09/2014 73 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - TS. Đỗ Quang Vinh

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - TS. Đỗ Quang Vinh

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý được biên soạn giúp người học nắm được các khái niệm về hệ thống thông tin IS (HTTT), hệ thống thông tin quản lý MIS, phân loại, phương pháp phát triển, hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS, mô hình dữ liệu quan hệ, phương pháp thiết kế CSDL. Mời các bạn cùng tham khảo.

   81 p cdspna 08/09/2014 54 2

 • Bài giảng Thư viện số: Chương 6 - TS. Đỗ Quang Vinh

  Bài giảng Thư viện số: Chương 6 - TS. Đỗ Quang Vinh

  Tiếp nối chương 5, chương 6 của bài giảng Thư viện số có nội dung trình bày về thực hành hệ phần mềm thư viện số Greenstone. Với nội dung cụ thể giới thiệu các khái niệm, cách cài đặt greenstone, xây dựng cơ sở dữ liệu mới, ghi cơ sở dữ liệu trên CD/DVD sẽ giúp người học nắm được một số kiến thức cơ bản về greenstone. Mời các bạn...

   99 p cdspna 08/09/2014 65 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số