• Bài giảng Quản trị văn phòng - ĐH. Tôn Đức Thắng

  Bài giảng Quản trị văn phòng - ĐH. Tôn Đức Thắng

  Bài giảng Quản trị văn phòng nhằm nêu khái niệm về văn phòng, vai trò của thông tin, vai trò tính chất của công tác lưu trữ, trình bày các chức năng, nhiệm vụ của văn phòng, phân tích quy trình tổ chức công tác thông tin trong nghiệp vụ văn phòng; phân tích nội dung các phương pháp lưu trữ hồ sơ. Ngoài ra tài liệu còn trình bày nghiệp vụ tổ chức một...

   42 p cdspna 03/06/2014 70 1

 • Giáo trình Quản trị hành chính văn phòng - TS. Nguyễn Thị Ngọc An

  Giáo trình Quản trị hành chính văn phòng - TS. Nguyễn Thị Ngọc An

  Cuốn "Giáo trình Quản trị hành chính văn phòng" có bố cục gồm 3 phần. Phần một: Đại cương về quản trị hành chính văn phòng. Phần hai: Quản trị hành chính văn phòng một cách khoa học. Phần ba: Nghiệp vụ hành chính văn phòng. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn các nội dung trên.

   124 p cdspna 03/06/2014 594 1

 • Giáo trình Quản trị văn phòng - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Giáo trình Quản trị văn phòng - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Giáo trình Quản trị văn phòng trình bày khái quát về quản trị văn phòng, quản trị thông tin và hồ sơ, giao tiếp trong văn phòng, quản trị hội họp và xây dựng chương trình; kế hoạch hoạt động, kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản và một số vấn đề quan trọng khác. Mời bạn đọc tham khảo.

   143 p cdspna 03/06/2014 83 3

 • Bài giảng Những vấn đề chung về công tác văn thư

  Bài giảng Những vấn đề chung về công tác văn thư

  Bài giảng Những vấn đề chung về công tác văn thư trình bày các khái niệm, nội dung công tác văn thư, tính chất và đặc điểm của công tác văn thư, mục đích và ý nghĩa của công tác văn thư, quản lý văn bản đến và văn bản đi.

   60 p cdspna 03/06/2014 60 5

 • Bài giảng Tổ chức và Quản lý con dấu - GV Đặng Như Hảo

  Bài giảng Tổ chức và Quản lý con dấu - GV Đặng Như Hảo

  Bài giảng Tổ chức và Quản lý con dấu do GV Đặng Như Hảo biên soạn có nội dung trình bày về công tác văn thư, quản lý và sử dụng con dấu. Tham khảo bài giảng người học sẽ có kiến thức tổng hợp về Tổ chức và Quản lý con dấu.

   61 p cdspna 03/06/2014 99 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số