• Kỷ yếu hội thảo tăng cường công tác tiêu chuẩn hóa trong hoạt động thông tin tư liệu

    Kỷ yếu hội thảo tăng cường công tác tiêu chuẩn hóa trong hoạt động thông tin tư liệu

    Hội thảo "Tăng cường công tác tiêu chuẩn hóa trong hoạt động thông tin tư liệu" nhằm đánh giá tình hình công tác tiêu chuẩn hóa trong hoạt động thông tin tư liệu ở Việt Nam thời gian qua và đề ra chương trình hoạt động, các giải pháp tăng cường công tác này trong giai đoạn từ nay đến 2010 và những năm tiếp theo. Tập Kỷ yếu sau đây gồm 21 báo cáo...

     137 p cdspna 28/02/2015 67 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số