• Những mối đe doạ đối với đa dạng sinh học

    Những mối đe doạ đối với đa dạng sinh học

    Những hoạt động của con người đã làm cho rất nhiều loài bị tuyệt chủng. Kể từ năm 1600 đến nay khoảng 21% các loài động vật và 1,3% các loài chim trên thế giới đã bị tuyệt chủng. Tốc độ tuyệt chủng của các loài trở nên ngày càng cao. Những loài còn sống sót thì cũng có nguy cơ đứng bên bờ của sự tuyệt chủng. Hơn 99% những sự tuyệt...

     32 p cdspna 17/03/2014 49 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số