• Giáo trình Tâm lý học lao động - ThS. Lương Văn Úc

  Giáo trình Tâm lý học lao động - ThS. Lương Văn Úc

  Giáo trình Tâm lý học lao động gồm 10 chương trình bày tổng quan về tâm lý học lao động, cơ sở tâm lý của tổ chức quá trình lao động, tâm lý học an toàn lao động, sự thích ứng của con người với kỹ thuật và công việc, sự thích ứng của kỹ thuật và công việc với cọn người, giao tiếp nhân sự, nghệ thuật đàm phán nhân sự, cơ sở tâm lý...

   387 p cdspna 03/06/2014 392 6

 • Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác - Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Minh Đức

  Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác - Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Minh Đức

  Cuốn sách "Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác" được biên soạn nhằm mục đích cung cấp những tri thức tâm lý học phi hàn lâm, giúp người đọc biết làm thế nào để hiểu tâm lý người khác để có cách ứng xử tốt hơn và có hiệu quả hơn trong cuộc sống. Đây là tài liệu tham khảo cho các bạn ngành tâm lý học cũng như những ai yêu thích bộ...

   103 p cdspna 03/06/2014 304 8

 • Giáo trình Tâm lý học quản lý: Phần 2 - PGS.TS. Vũ Dũng

  Giáo trình Tâm lý học quản lý: Phần 2 - PGS.TS. Vũ Dũng

  Phần 2 cuốn Giáo trình Tâm lý học quản lý trình bày các nội dung về: Nhân cách người lãnh đạo, ê kíp lãnh đạo, một số trở ngại tâm lí đối với những người lãnh đạo là phụ nữ,những đặc điểm tâm lí cơ bản của người lao động, những đặc điểm tâm lí cơ bản của tổ chức, giao tiếp trong tổ chức. Mời bạn đọc tham khảo.

   142 p cdspna 03/06/2014 124 1

 • Giáo trình Tâm lý học quản lý: Phần 1 - PGS.TS. Vũ Dũng

  Giáo trình Tâm lý học quản lý: Phần 1 - PGS.TS. Vũ Dũng

  Phần 1 Giáo trình Tâm lý học quản lý gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu. Nội dung phần 1 trình bày các vấn đề về đối tượng và phương pháp nghiên cứu của tâm lí học quản lí, lịch sử phát triển của tâm lí học quản lí, khái niệm quản lý và lãnh đạo, các học thuyết về sự lãnh đạo, quyền lực trong lãnh đạo. Mời bạn đọc tham khảo.

   85 p cdspna 03/06/2014 69 1

 • Giáo trình Tâm lý học đại cương - Nxb. ĐH Sư phạm

  Giáo trình Tâm lý học đại cương - Nxb. ĐH Sư phạm

  Giáo trình "Tâm lý học đại cương" giúp sinh viên trình bày được khái niệm cơ bản của tâm lý, trình bày được bản chất của các hiện tượng tâm lý, trình bày được các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong tâm lý học và một số nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo.

   158 p cdspna 03/06/2014 1257 6

 • Tâm lý học quản lý - TS. Trần Thị Thu Mai

  Tâm lý học quản lý - TS. Trần Thị Thu Mai

  Nội dung bài giảng này gồm 4 chương, cung cấp cho người học những tri thức cơ bản của học phần tâm lý học quản lý. qua đó, người học có thể phân tích, nhận xét, đánh giá các hiện tượng tâm lý trong 1 đơn vị, rút ra những kinh nghiệm cần thiết cho bản thân, nhằm hoàn thiện hơn nhân cách của mình để làm tốt công tác quản lý.

   252 p cdspna 03/06/2014 66 3

 • Môđun Tâm lý học - Nguyễn Quang Uẩn

  Môđun Tâm lý học - Nguyễn Quang Uẩn

  Môđun Tâm lý học được biên soạn theo chương trình và phương pháp giảng dạy mới. Nội dung của Mô đun gồm 2 tiểu môđun, trong đó tiểu môđun 1 giới thiệu về tâm lý học đại cương với 6 chủ đề, tiểu môđun 2 trình bày về tâm lý học tiểu học và tâm lý học sư phạm với 6 chủ đề.

   285 p cdspna 31/05/2014 96 3

 • Tâm lý học trẻ em - Lứa tuổi mầm non (Từ lọt lòng đến 6 tuổi)

  Tâm lý học trẻ em - Lứa tuổi mầm non (Từ lọt lòng đến 6 tuổi)

  Giáo trình nhằm trang bị cho học sinh sư phạm những quan điểm cơ bản của tâm lý học trẻ em, trang bị cho học sinh sư phạm những khái niệm cơ bản của tâm lý học đại cương và tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non, cung cấp những tri thức về quy luật và đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ em từ 0 đến 6 tuổi. Trên cơ sở các kiến thức chuyên...

   141 p cdspna 17/03/2014 859 4

 • Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm - Ths Đỗ Văn Thông

  Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm - Ths Đỗ Văn Thông

  Giáo trình bổ ích cho sinh viên nghiên cứu đối tượng của tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, rút ra được những quy luật chung của phát triển nhân cách theo lứa tuổi, kỹ năng kỹ xảo trong quá trình giáo dục và dạy học...từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động giảng dạy và học tập chuyên ngành sư phạm.

   70 p cdspna 17/03/2014 596 5

 • Bài giảng Tâm lý học giao tiếp - GV. Nguyễn Thị Đỗ Quyên

  Bài giảng Tâm lý học giao tiếp - GV. Nguyễn Thị Đỗ Quyên

  Nội dung chính của Bài giảng Tâm lý học giao tiếp bao gồm những kiến thức khái quát về tâm lý; các hiện tượng và quy luật tâm lý cá nhân; tìm hiểu cấu trúc và cơ sở tâm lý xã hội của hoạt động giao tiếp; kỹ năng giao tiếp nghe, nói viết, xã giao; các loại hình giao tiếp trong môi trường kinh doanh. Từ đó, nâng cao khả năng giao tiếp trong thực...

   98 p cdspna 17/03/2014 267 3

 • Bài giảng Tâm lý học giao tiếp - TS Cao Xuân Liễu

  Bài giảng Tâm lý học giao tiếp - TS Cao Xuân Liễu

  Bài giảng Tâm lý học giao tiếp nhằm mục đích giúp sinh viên tiếp cận một số kiến thức nền tảng và chuyên sâu về tâm lý học giao tiếp như: khái niệm chung về giao tiếp, quá trình giao tiếp, các nguyên tắc, phương tiện, phong cách, kỹ năng giao tiếp,... Từ những nội dung đó, sinh viên biết cách áp dụng tri thức về tâm lý học giao tiếp vào thực...

   61 p cdspna 17/03/2014 112 2

 • Tâm lý học giao tiếp - Ths Cao Xuân Liễu

  Tâm lý học giao tiếp - Ths Cao Xuân Liễu

  Bài giảng "Tâm lý học giao tiếp" giúp sinh viên nắm vững một số kiến thức nên tảng và chuyên sâu về tâm lý học giao tiếp như: khái niệm chung giao tiếp, quá trình giao tiếp, các nguyên tắc, phương tiện, phong cách, kỹ năng giao tiếp. Bên cạnh đó sinh viên biết áp dụng các tri thức về tâm lý học giao tiếp vào thực tiễn cuộc sống cũng như hình thành...

   61 p cdspna 17/03/2014 127 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số