• Giáo trình Tâm lý học thể dục thể thao

    Giáo trình Tâm lý học thể dục thể thao

    Nội dung giáo trình gồm 3 phần chính: phần một nêu ra những vấn đề chung về tâm lý học thể dục, thể thao; phần thứ hai trình bày những đặc điểm tâm lý của hoạt động giáo dục thể chất và cơ sở tâm lý học của quá trình giáo dục thể chất; phần cuối cùng cung cấp các kiến thức về những đặc điểm của hoạt động thể thao và cơ sở tâm...

     198 p cdspna 10/03/2014 319 9

Hướng dẫn khai thác thư viện số