• Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm - Ths Đỗ Văn Thông

    Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm - Ths Đỗ Văn Thông

    Giáo trình bổ ích cho sinh viên nghiên cứu đối tượng của tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, rút ra được những quy luật chung của phát triển nhân cách theo lứa tuổi, kỹ năng kỹ xảo trong quá trình giáo dục và dạy học...từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động giảng dạy và học tập chuyên ngành sư phạm.

     70 p cdspna 17/03/2014 595 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số